Boyalı kumaş ve giysilerde renk haslığı tayininin yapılması ve ISO 17025 Akreditasyonu çalışmaları

Boyanmış kumaşların veya bu kumaşlardan imal edilen giysilerin yıkamaya karşı renk solmazlığının test edilmesi işlemine renk haslığı deneyi denir. Bu deneyin yapılması ROTOWASH Cihazı, 550 mm paslanmaz çelik kaplar, 6 mm çapında paslanmaz çelik bilyalar, çok renkli refakat bezi, optik madde içermeyen accept referans deterjanı, boyanmaz bir kumaş, sınıf 3 su, manyetik ısıtıcı,hassas terazi, renk […]

Boyalı kumaş ve giysilerde renk haslığı tayininin yapılması ve ISO 17025 Akreditasyonu çalışmaları Read More »

Kumaşlarda Patlama Mukavemeti Ölçümünün Akreditasyonu

Kumaşlarda Patlama Mukavemeti Ölçümünün ISO 17025 Standardına göre Akreditasyonu Örme ve dokuma kumaşlarında numune alma sürecinden – numune kayıtları ve deney sonuçları na kadar akredite bir laboratuvar olmak için tüm bu süreçleri ISO 17025 Standardına göre düzenlemelisiniz. Patlama mukavemeti yada patlama yüzey gerilimi olarak da anılan bu test için 2 method uygulanır. Diyafram üzerine serilen

Kumaşlarda Patlama Mukavemeti Ölçümünün Akreditasyonu Read More »

Metroloji Laboratuvarlar için gerekli evraklar

Laboratuvarın teknik yetkinliği ve iddia edilen metrolojik izlenebilirlik için gösterilecek asgari doküman ve kayıtlar:  Kalibrasyon metot validasyonu kayıtları (5.4.5)  Ölçüm belirsizliği için kullanılan prosedürler (5.4.6)  Ölçümlerin izlenebilirliği için dokümantasyon ve kayıtlar (5.6)  Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvenceye alınması için yapılan dokümantasyon ve kayıtlar(5.9)  Personel yetkinliği ile ilgili doküman ve kayıtlar (5.2)

Metroloji Laboratuvarlar için gerekli evraklar Read More »

Ölçümlerin İzlenebilirliği Eğitim Konuları

Kaliteli ürün ve hizmet üretimi için güvenilir ölçüm işlemleri giderek daha önemli hale gelmektedir. Buna bağlı olarak normatif dokümanlar, ölçüm sonuçlarının ulusal/uluslararası referans ölçüm standartlarına izlenebilir olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İzlenebilirlik kavramının, çeşitli kaynakçalarda ve yazılı standartlarda birbirinde farklı şekilde açıklanması farklı ve yanlış yorumlara yol açabilmektedir. Metrolojik İzlenebilirlik (VIM 3 madde 2.41) Bir ölçüm

Ölçümlerin İzlenebilirliği Eğitim Konuları Read More »

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Başvuru

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Başvuru için öncelikle yapmanız gereken eğitim ve danışmanlık alarak Temel gereklilikleri firmada oluşturma ardından Türkak a başvuru yapmak olacaktır. Ürün belgelendirme kuruluşu için TS EN ISO/IEC 17065’e uygun olarak başvuru nedenimiz                                                                                                                                         – İlk Akreditasyon* / The Initial Accreditation * – Akreditasyon Kapsamı Genişletme* / The Extension of Accreditation * –

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Read More »

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Akreditasyonu Danışmanlığı

Firmamız 2001 den beri yönetim sistemleri danışmanlığı yapmaktadır. Bu projelerin % 90 ı yönetim sistemi standartları olan ISO 9001:2008 (ve şu günlerde ISO 9001:2015) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Akreditasyonu Danışmanlığı Read More »

TÜRKAK Denetiminde Karşılabilecek Sorular

ISO 17025 Denetimine gelen bir Türkak Denetçisinin firmanızdan isteyeceği ilk çalışmalar; Türkak sayfasından alınan aşağıdaki kontrol listesinde bulunmaktadır. F701-026-03 TÜRKAK DENETİM SORU LİSTESİ Eğer bu denetim soru listesinden kendinize geçer diyebiliyorsanız mutlaka hazırsınız demektir. Zira firmanızda bulunması gerekenler genel taslak olarak ifade edilmiştir. Ancak bu anlayamadığınız sorular, emin olamadığınız cevaplar varsa iyi bir danışman nezaretinde

TÜRKAK Denetiminde Karşılabilecek Sorular Read More »

ISO 17025 Laboratuvar Doküman Örnekleri

Aşağıda inceleyeceğiniz, muayene ve laboratuvar şeklinde çalışan bir işletmenin Kalite El Kitabı Örneğidir. ISO 17025 Kalite El Kitabı yada Laboratuvar El Kitabı hazırlamak için danışmanlık almanızda fayda var. Ancak kendine güvenen laboratuvar çalışanları için bu örnekler klavuz niteliği taşımaktadır. LABKEK-EK 1 Üst Yönetim Yükümlülük Beyanı LABKEK-EK 4 Laboratuvar Organizasyon Şeması, Vekalet Dağılımı Ve İmza Beyannamesi

ISO 17025 Laboratuvar Doküman Örnekleri Read More »

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi

Amaç: ISO 17020 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulurken, atıf yapılan standarda uygun oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması.   İçerik: ü Hazırlanması gerekli laboratuvar dokümanları:  Kalite el kitabı  Teknik dokümanlar, listeler, formlar, talimatlar, prosedürler vb. ü Uluslararası karşılaştırmalar ü ISO 17025 Laboratuvar akreditasyon doğrultusunda iç ve dış tetkikler  

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi Read More »

Scroll to Top