Laboratuvarlar için ISO 17025 İç Tetkik ve Soru Listesi

ISO 17025, laboratuvarların yetkinliğini belirlemek için uluslararası bir standarttır. Bu standart, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve geliştirmek için bir çerçeve sağlar. Kalite yönetim sisteminin temel taşı olan ISO 17025, iç tetkikler yoluyla sürekli iyileştirme sağlar.

İç Tetkik Nedir?

İç tetkik, bir organizasyonun kendi kalite yönetim sisteminin performansının değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkililiğini belirlemek için tasarlanmıştır. ISO 17025’in gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilen iç tetkik, laboratuvarların standartlara uygunluğunu ve sistemin etkililiğini belirler.

İç Tetkikin Amaçları Nelerdir?

İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir fırsat sağlar. Bu fırsatı doğru kullanmak için, iç tetkikin aşağıdaki amaçları göz önünde bulundurulmalıdır:

 1. Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu Değerlendirmek: İç tetkik, laboratuvarların ISO 17025 standardındaki gerekliliklere uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Bu, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin yeterli olduğunu ve standartlara uygun olarak uygulandığını belirler.
 2. Hataları Belirlemek ve Düzeltmek: İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarının hatalarını belirlemek için kullanılır. Bu hataların belirlenmesi, laboratuvarların süreçlerini ve yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 3. Sürekli İyileştirme Sağlamak: İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir fırsat sağlar. Bu süreç, laboratuvarların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

İç Tetkikin Süreci Nasıl İşler?

İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarını belirlemek için tasarlanmıştır. Bu süreç, aşağıdaki adımları içerir:

 1. Planlama: İç tetkik, laboratuvarların ISO 17025 standardındaki gerekliliklere uygun olup olmadığını belirlemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tetkik ekibi öncelikle bir tetkik planı hazırlar. Bu plan, laboratuvarın kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkililiğini belirlemek için kullanılacak kontrol noktalarını içerir.
 2. Uygulama: Tetkik ekibi, planlanan tetkik faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu faaliyetler arasında belgelere göz atmak, personelle röportaj yapmak, laboratuvar alanlarını ziyaret etmek ve kalite yönetim sistemini incelemek yer alır.
 3. Raporlama: Tetkik ekibi, tetkik faaliyetleri sonucunda elde ettikleri bulguları raporlar. Bu rapor, laboratuvarın kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkililiğini belirler. Ekip, bulguları laboratuvar yönetimine sunar ve uygun düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını sağlar.
 4. Takip: Laboratuvar yönetimi, uygun düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirir ve tetkik ekibine bu faaliyetlerin sonuçlarını sunar. Tetkik ekibi, laboratuvarın kalite yönetim sistemi uygulamalarının uygunluğunu ve etkililiğini değerlendirmek için takip tetkiki yapabilir.

ISO 17025 İç Tetkikin Faydaları Nelerdir?

ISO 17025 İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Bu süreç, laboratuvarların aşağıdaki faydaları elde etmelerine olanak tanır:

 1. Standartlara Uygunluk: İç tetkik, laboratuvarların ISO 17025 standardındaki gerekliliklere uygunluğunu belirler. Bu, laboratuvarların standartlara uygun olarak çalışmalarını ve kalite yönetim sistemlerini iyileştirmelerini sağlar.
 2. Hata Düzeltme: İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarındaki hataları belirler ve düzeltmelerini sağlar. Bu, laboratuvarların süreçlerini ve yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 3. Sürekli İyileştirme: İç tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Bu, laboratuvarların daha iyi sonuçlar elde etmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak tanır.
 4. Dış Tetkik Hazırlığı: İç tetkik, laboratuvarların ISO 17025 dış tetkiklere hazırlanmalarını sağlar. İç tetkik sonuçları, laboratuvarların dış tetkiklerde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur.
 5. Personel Eğitimi: İç tetkik, laboratuvar personelinin kalite yönetim sistemleri konusunda eğitim almasını sağlar. Bu, personelin daha iyi bir kalite yönetim sistemi anlayışına sahip olmalarını ve laboratuvarın kalite yönetim sistemi uygulamalarına daha iyi bir şekilde uyum sağlamalarını sağlar.
 6. Risk Yönetimi: İç tetkik, laboratuvarların risk yönetimi konusunda daha bilinçli olmalarını sağlar. Bu, laboratuvarların riskleri belirleyerek, bu riskleri yönetmelerine ve önlem almalarına yardımcı olur.

ISO 17025 İç Tetkik Soru Listesi

ISO 17025 İç Tetkik, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirmek için yapılan bir süreçtir. Bu süreçte, bir soru listesi kullanılarak laboratuvarın kalite yönetim sistemi uygulamaları hakkında bilgi edinilir. İşte ISO 17025 İç Tetkik soru listesi:

 1. Laboratuvar, ISO 17025 standartlarına uygun olarak çalışıyor mu?
 2. Laboratuvar personeli, kalite yönetim sistemi konusunda eğitim almış mı?
 3. Laboratuvar, test ve kalibrasyon işlemlerinde doğruluk, kesinlik, ölçülebilirlik ve izlenebilirlik gereksinimlerini karşılıyor mu?
 4. Laboratuvar, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için uygun test ve kalibrasyon hizmetleri sunuyor mu?
 5. Laboratuvar, test ve kalibrasyon sonuçlarının doğruluğunu, kesinliğini ve ölçülebilirliğini belgelemek için gerekli prosedürleri izliyor mu?
 6. Laboratuvar, test ve kalibrasyon sonuçlarının doğruluğunu, kesinliğini ve ölçülebilirliğini belirlemek için uygun kalibrasyon ve referans malzemelerini kullanıyor mu?
 7. Laboratuvar, test ve kalibrasyon sonuçlarının kaydedilmesi, saklanması ve raporlanması için gerekli prosedürleri izliyor mu?
 8. Laboratuvar, test ve kalibrasyon sonuçlarının doğruluğunu, kesinliğini ve ölçülebilirliğini kontrol etmek için aralıklı kontrol örnekleri kullanıyor mu?
 9. Laboratuvar, dış kalibrasyon hizmetleri sağlayıcısını seçmek için uygun prosedürleri izliyor mu?
 10. Laboratuvar, test ve kalibrasyon hizmetlerinin güvenliğini, sağlığını ve çevreyi korumak için gerekli prosedürleri izliyor mu?
 11. Laboratuvar, kalite yönetim sistemi uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmek için prosedürleri izliyor mu?
 12. Laboratuvar personeli, kalite yönetim sistemi konusunda geri bildirimde bulunarak sürekli olarak iyileştirmeler öneriyor mu?

ISO 17025 İç Tetkik soru listesi, laboratuvarların kalite yönetim sistemi uygulamalarını değerlendirmek için kullanılan standart bir soru listesidir. Bu sorular, laboratuvarın ISO 17025 standartlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, test ve kalibrasyon sonuçlarının doğruluğunu, kesinliğini ve ölçülebilirliğini belgelemek için gerekli prosedürleri izleyip izlemediğini ve sürekli olarak iyileştirme yapmak için prosedürleri izleyip izlemediğini belirlemek için kullanılır.

ISO 17025 İç Tetkik süreci, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu süreç, laboratuvarların müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi test ve kalibrasyon hizmetleri sunmalarına ve güvenliği, sağlığı ve çevreyi korumak için daha etkili prosedürler uygulamalarına yardımcı olur. Ayrıca, laboratuvarların ISO 17025 standartlarına uygun olarak çalıştıklarını belgelemelerine yardımcı olur.

Scroll to Top