Akreditasyon Nedir?

akreditasyon ve akredite nedir?

Günümüz iş dünyasında, rekabet avantajı elde etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu nedenle, işletmeler kalite yönetim sistemlerini geliştirerek, standartlarını yükselterek ve ürün ve hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir seviyeye getirerek, rakiplerinden ayrışmayı hedeflemektedirler. İşte bu noktada, akreditasyon işletmeniz için önemli bir rol oynamaktadır.

Akreditasyon ve Akredite Ne Anlama Gelir?

Akreditasyon” kelimesi, bir kurumun belirli bir standart veya kriterlere göre belirlenmiş bir kalite seviyesini veya uygunluğunu onaylamak için kullanılan bir terimdir. Yani, bir kurumun belirli bir standartta uygunluğunu doğrulayan bir süreçtir. Bu süreç, bağımsız bir kuruluşun, işletmenizi inceleyerek, belirli bir kalite standardına uygunluğunuzu onaylamasıyla gerçekleşir. Bu, müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin, ürün ve hizmetlerinizin güvenilir olduğunu bilmelerini sağlar ve size rekabet avantajı kazandırır.

Akredite” kelimesi ise, bir kurumun belirli bir standarda veya kritere uygun olduğunu onaylamak için resmi olarak tanınmış bir kuruluş tarafından verilen bir belgeye sahip olması anlamına gelir.

Özetle, “akreditasyon” kurumun belirli bir standarda uygunluğunu onaylama sürecini ifade ederken, “akredite” kurumun belirli bir standarda uygun olduğunu resmi olarak onaylama durumunu ifade eder.

Farklı Alanlarda Akreditasyon Örnekleri

 1. Sağlık Hizmetleri: Hastaneler, tıp merkezleri, laboratuvarlar, diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşları için yapılan akreditasyon değerlendirmeleri örnek verilebilir. Bu değerlendirmeler, kurumların belirli kalite standartlarına uygunluğunu ve hasta güvenliğini sağlama konusundaki performansını değerlendirir.
 2. Eğitim: Üniversiteler, kolejler, okullar gibi eğitim kurumları için program bazlı veya kurum bazlı akreditasyonlar yapılır. Bu değerlendirmeler, kurumların eğitim kalitesini ve öğrenci başarısını ölçmek için kullanılır.
 3. Laboratuvar Testleri: Laboratuvarlar, tıbbi testler, kimyasal analizler, gıda analizleri gibi farklı test ve analizler için akreditasyon alabilirler. Bu değerlendirmeler, laboratuvarların kalite standartlarına uygunluğunu ve doğru sonuçlar verme kabiliyetini ölçmek için yapılır.
 4. Gıda ve Tarım: Tarım ürünleri, hayvancılık, gıda üretimi, gıda güvenliği ve hijyeni gibi alanlarda akreditasyonlar yapılır. Bu değerlendirmeler, ürünlerin kalitesini ve güvenliğini belgelemek için kullanılır.
 5. Test ve Belgelendirme Kuruluşları: Sertifikasyon, test ve belgelendirme hizmetleri sunan kuruluşlar da akreditasyon alabilirler. Bu değerlendirmeler, kuruluşların belirli standartları karşıladığını ve müşterilere güvenilir hizmet sunduğunu belgelemek için yapılır.
 6. Sanayi: Sanayi üretimi yapan kuruluşlar, özellikle otomotiv, makine ve elektrik-elektronik sektörleri için de akreditasyonlar yapılır. Bu değerlendirmeler, ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini belgelemek için kullanılır.

Akreditasyonun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Güvenilirlik: Akreditasyon, işletmenizin belirli bir standarda uygunluğunu doğrular ve bu sayede müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve iş ortaklarınızın güvenini kazanmanızı sağlar.
 2. Kalite: Akreditasyon süreci, işletmenizin ürün ve hizmetlerindeki kaliteyi arttırır ve sürekli iyileştirme çabalarınızı destekler.
 3. İç Süreçler: Akreditasyon, işletmenizin iç süreçlerini iyileştirmenize yardımcı olur ve verimliliği arttırır.
 4. Rekabet Avantajı: Akreditasyon, işletmenizin rakiplerinizden ayrışmasına ve ürün ve hizmetlerinizin uluslararası kabul görmesine yardımcı olur.

Akreditasyon Süreci Nasıl İşler?

 1. Başvuru: İlk olarak, akreditasyon kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Bu başvuru sırasında, işletmeniz hakkında detaylı bilgi vermeniz ve hangi standarda uygunluğunuzu doğrulamak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.
 2. Değerlendirme: Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, bir değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte, akreditasyon kuruluşu, işletmenizi ziyaret edecek ve belirli bir standarda uygunluğunuzu değerlendirecektir.
 3. Onay: Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, akreditasyon kuruluşu işletmenizin belirli bir standarda uygun olduğunu onaylayacaktır. Bu onay, işletmenizin müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer ilgili taraflara sunduğu hizmetlerin veya ürünlerin kalitesinin, güvenilirliğinin ve uygunluğunun bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığını gösterir.
 1. Sertifikasyon: Akreditasyon kuruluşu, işletmenize belirli bir süre için geçerli olan bir sertifika verecektir. Bu sertifika, müşterilerinize ve tedarikçilerinize işletmenizin kalitesi konusunda güvence verir.
 2. Sürekli Değerlendirme: Akreditasyon süreci bir kez tamamlandıktan sonra, işletmeniz düzenli aralıklarla değerlendirilmeye devam eder. Bu sürekli değerlendirme, işletmenizin belirli bir standarda uygunluğunu koruduğunu doğrular ve kalite standartlarınızı sürekli geliştirmenize yardımcı olur.

Akreditasyon İçin Hangi Standartlar Kullanılabilir?

İşletmeniz için uygun olan standartlar, sektörünüze ve faaliyet gösterdiğiniz ülkeye bağlı olarak değişebilir. Bazı popüler standartlar arasında ISO 9001 (kalite yönetim sistemi), ISO 14001 (çevre yönetim sistemi), ISO 27001 (bilgi güvenliği yönetim sistemi) ve ISO 45001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi), ISO 17020 (Muayene Kuruluşları Akreditasyonu) ve ISO/IEC 17025 (Laboratuvar akreditasyonu) bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kurumları

Akreditasyon kurumları, kuruluşların akreditasyon sürecini yürütmek için oluşturulmuştur. Bu kurumlar, belirli bir sektördeki kuruluşları akredite etmek için standartlar oluşturur ve bu standartlar doğrultusunda kuruluşları değerlendirir.

Ulusal akreditasyon kurumları, bir ülkede faaliyet gösteren kuruluşları akredite ederken, uluslararası akreditasyon kurumları, dünya genelinde faaliyet gösteren kuruluşları akredite eder. Uluslararası akreditasyon kurumları, kuruluşların farklı ülkelerde faaliyet göstermeleri durumunda, tüm ülkelerde kabul gören standartlara uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlar.

Akreditasyon kurumlarının işlevleri arasında, standartlar oluşturma, kuruluşların değerlendirilmesi, akreditasyon belgelerinin verilmesi ve sürecin denetlenmesi yer alır. Bu kurumlar, kuruluşların kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için uzman personellerden oluşan bir ekip ile çalışırlar.

Ulusal akreditasyon kurumları:

 1. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK): Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kuruluşları akredite eden ulusal bir kuruluştur. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 ve ISO/IEC 17065 gibi uluslararası standartları kullanarak akreditasyon değerlendirmesi yapmaktadır.
 2. TÜRK Loydu Vakfı: Türkiye’de faaliyet gösteren gemi ve deniz araçları, basınçlı kaplar, vinçler, asansörler, hidrolik sistemler, enerji sistemleri ve diğer mühendislik alanları için hizmet veren bir akreditasyon kuruluşudur.
 3. TÜV Türk Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri: Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelere, ürünlere ve yönetim sistemlerine yönelik belgelendirme, gözetim ve eğitim hizmetleri sunan bir kuruluştur. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001 gibi standartlar ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

Uluslararası akreditasyon kurumları:

 1. ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü)
 2. IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)
 3. ILAC (Laboratuvar Akreditasyonu İçin Uluslararası Birlik)
 4. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu)
 5. EA (Avrupa Akreditasyonu)
 6. APLAC (Asya Pasifik Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği)
 7. PAC (Pan-Amerikan Akreditasyon Birliği)
 8. IAAC (İslam İşbirliği Teşkilatı Akreditasyon Merkezi)
 9. AFRAC (Afrika Bölgesel Akreditasyon Kuruluşu)

Bu kurumlar, akreditasyon işlemlerini standartlaştırmak, kalite yönetim sistemlerini belgelemek ve doğrulamak için çalışmaktadırlar. Ayrıca, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için de akreditasyon hizmeti sunmaktadırlar. Bu sayede, ürün ve hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği arttırılarak uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun hale getirilmektedir.

Kısaca özetlersek, akreditasyon işletmeniz için önemli bir rekabet avantajı sağlar ve müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve iş ortaklarınızın güvenini kazanmanızı sağlar. İşletmeniz için uygun olan bir standart belirleyerek, akreditasyon sürecine başlayabilir ve işletmenizi uluslararası kabul gören bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Scroll to Top