ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Başvuru

ISO 17065 Uygunluk Değerlendirme Başvuru için öncelikle yapmanız gereken eğitim ve danışmanlık alarak Temel gereklilikleri firmada oluşturma ardından Türkak a başvuru yapmak olacaktır.

Ürün belgelendirme kuruluşu için TS EN ISO/IEC 17065’e uygun olarak başvuru nedenimiz

                                                                                                                                       

– İlk Akreditasyon* / The Initial Accreditation *
– Akreditasyon Kapsamı Genişletme* / The Extension of Accreditation *
– Akreditasyon Yenileme* / The Re-accreditation *

İlk defa Türkak Denetimine hazırlanıyorsanız ilk seçeneği, akredite bir kuruluş iseniz ve farklı standartlara uygun belgelendirme yapacaksanz 2. seçeneği, akreditasyon belge süreniz bitti ve yeniden belge alacaksanız 3. seçeneği doldurmalısınız.

 

Bazı maddeler Türkak Başvuru Formundan alıntıdır.

Kuruluşun Yasal Statüsü nün belirlenmesi ltd mi a.ş. mi dernek/vakıf veya kamu kurumu mu?

Kamu Kuruluşu / Public Body:                               Anonim Şirket / Corporation:

Vakıf /Foundation:                                               Limited Şirket / Limited Company:       xxxxxxxxx

Dernek/Association:                                             Diğer (Açıklayınız)/ Other (Specify):

 

 

Kuruluşun Yasal Sahibi / Owner of the Certification Body: Mehmet Can ÖzDemir

tüzel kişilik kimse onun ünvanı

 

Belgelendirme Kuruluşu, başka bir tüzel kişiliğin parçası mı? / Is the certification body part of another legal entity?

Evet / yes:              Hayır / no:   xxxxxx

Evet ise / If yes:

Tüzel kişiliğin adı /Name of the legal entity:

Adresi /Adress:

Belgelendirme Kuruluşunun yukarıda belirtilen tüzel kişilikle ilişkisini açıklayın / Please state the Certificaiton Body’s relationship with the legal entity given above:

 

Ticaret Sicil No. / Company registration number :

 

Personel Sayısı:

Sabit Kadrolu Personel :                     kişi

Geçici sözleşmeli personel:                 kişi

 

başka bir kuruma bağlı ise iletişim bilgileri

 

Eğer daha önceden belgelendirme yapılmış ise onların adetleri

Başvurulan Kapsamda Belgelendirme Yapılmış mı?/ Has been any certification activity in the application scope?

Evet / yes:   xxxxxx         Hayır / no:

Evet ise / If yes:

Verilen Belge Sayısı / Number of certificates provided:

262

 

 

Scroll to Top