Boyalı kumaş ve giysilerde renk haslığı tayininin yapılması ve ISO 17025 Akreditasyonu çalışmaları

Boyanmış kumaşların veya bu kumaşlardan imal edilen giysilerin yıkamaya karşı renk solmazlığının test edilmesi işlemine renk haslığı deneyi denir.

Bu deneyin yapılması ROTOWASH Cihazı, 550 mm paslanmaz çelik kaplar, 6 mm çapında paslanmaz çelik bilyalar, çok renkli refakat bezi, optik madde içermeyen accept referans deterjanı, boyanmaz bir kumaş, sınıf 3 su, manyetik ısıtıcı,hassas terazi, renk atması ve renk solmasını karşılaştırmak için gri skala, renk karşılaştırma kabini kullanılır.

Numune Alma Prosedürü
Test numunesi için 40 mm * 100 mm şablonla kumaş kenarına 15 mm mesafede test numunesi işaretlenir. 40*100 mm çok lifli refakat bezi ile kumaş numunesinin ön yüzeyi birbirine denk bir şekilde kenarlarından dikilir.

Deney Prosedürü
Yıkamaya karşı renk haslığı deneyi için 1 lt saf suda 4 gr deterja tartılır. Hassas terazi sıfırlandıktan sonra optik parlatıcı içermeyen ece referans deterjanı ekranda 4 gr olana kadar tartılır. 4 gr deterjan temiz bir behere dökülür. Laboratuvar akreditasyonu çalışmalarında “Laboratuvar Temizlik Kuralları” hatta beherlerin ve cihazların temizleme talimatları çok önemlidir.
Daha sonra mezurde 1 lt saf su ölçülerek deterjanın üzerine dökülür. Mıknatıslı balık yardımı ile manyetik çözücü ile karıştırılır. 40 c de karıştırıldıktan sonra deterjan suda çözülür. Çözelti tamamlandığında suyun derecesi ölçülerek tamam ise ROTOWAH cihazı na yerleştirilmek üzere hazır hale gelir.
Önceden ısıtılan (40 C de) ROTOWASH cihazına yerleştirilmeden önce çelik kap içerisine kumaş numunesi ve 10 adet çelik top ardından da çözelti ilave edilerek cihaza yerleştirilir. 30 dk test sonunda durulama aşamasına geçilir. Saf suda durulana numuneler 60 C de etüvde kurutulur.

Yıkama sonrası Etüvde kurutulan test numunesi orjinal numune ile yanyana getirilerek solma skalası ile değerlendirilir.

Yıkama haslığı test raporu hazırlanarak numunelerle birlikte biri müşteriye biri dosyaya saklanmak üzere teslim edilir.

Scroll to Top