Laboratuvarların Özellikleri ve Akreditasyonun Önemi

Laboratuvarların Çeşitleri Laboratuvarlar, farklı alanlarda yapılan çalışmalara göre çeşitlilik gösterir. Örneğin, biyoloji laboratuvarları, canlı organizmaların incelenmesi ve genetik araştırmaların yapılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu laboratuvarlarda mikroskoplar, kültür ortamları ve genetik analiz cihazları gibi araçlar bulunur. Kimya laboratuvarları ise kimyasal maddelerin sentezlenmesi, özelliklerinin incelenmesi ve analizlerin yapılması için kullanılır. Bu laboratuvarlarda farklı kimyasal reaktörler, ölçüm […]

Laboratuvarların Özellikleri ve Akreditasyonun Önemi Read More »

ISO 17025 Standardında Yeterlilik Kriterleri ve Uygulama Örnekleri

ISO 17025 Standardında Yeterlilik Kriterleri ve Uygulama Örnekleri

ISO 17025 standardı, laboratuvarların teknik yeterliliğini ve kalite yönetim sistemini değerlendirmek için kullanılan uluslararası bir standarttır. Bu standart, laboratuvarların müşterilerine güvenilir ve doğru sonuçlar sunmasını sağlamak için gerekli olan kuralları ve yöntemleri belirler. ISO 17025 standardına göre, laboratuvarların yeterlilik kriterlerini karşılaması için aşağıdaki konularda uygun uygulamalar yapması gerekir:   Personel: Laboratuvar personelinin eğitimli, deneyimli, yetkin

ISO 17025 Standardında Yeterlilik Kriterleri ve Uygulama Örnekleri Read More »

Akreditasyon Nedir?

akreditasyon ve akredite nedir?

Günümüz iş dünyasında, rekabet avantajı elde etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu nedenle, işletmeler kalite yönetim sistemlerini geliştirerek, standartlarını yükselterek ve ürün ve hizmetlerini uluslararası kabul görmüş bir seviyeye getirerek, rakiplerinden ayrışmayı hedeflemektedirler. İşte bu noktada, akreditasyon işletmeniz için önemli bir rol oynamaktadır. Akreditasyon ve Akredite Ne Anlama Gelir? “Akreditasyon” kelimesi, bir kurumun

Akreditasyon Nedir? Read More »

Laboratuvarlar için ISO 17025 İç Tetkik ve Soru Listesi

iso 17025 iç tetkik

ISO 17025, laboratuvarların yetkinliğini belirlemek için uluslararası bir standarttır. Bu standart, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve geliştirmek için bir çerçeve sağlar. Kalite yönetim sisteminin temel taşı olan ISO 17025, iç tetkikler yoluyla sürekli iyileştirme sağlar. İç Tetkik Nedir? İç tetkik, bir organizasyonun kendi kalite yönetim sisteminin performansının değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç, laboratuvarların

Laboratuvarlar için ISO 17025 İç Tetkik ve Soru Listesi Read More »

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon, ölçü aletlerinin doğruluğunun belirlenmesi ve gerekli ayarlamaların yapılması işlemidir. Bu işlem, ölçü aletinin doğru ölçüm yapabilmesi için önemlidir ve ölçü aletinin kullanım sıklığına bağlı olarak düzenli olarak yapılması gereklidir. Bu yazıda, kalibrasyonun ne olduğu, neden önemli olduğu, nasıl yapılması gerektiği ve sık kullanılan kalibrasyon yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Kalibrasyon, ölçü aletlerinin doğru ölçüm

Kalibrasyon Nedir? Read More »

Ölçüm Belirsizliği: Hesaplamalar, Örnekler ve Uygulamalar

laboratuvarlarda ölçüm belirsizliği

Ölçüm Belirsizliği Nedir? Ölçüm belirsizliği, bir ölçümün doğruluğunu etkileyen bir faktördür ve bu nedenle ölçüm sonuçlarının güvenilirliği için önemlidir. Ölçüm belirsizliği, ölçümün yapıldığı araçların doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ve hassasiyetini etkileyen faktörlerin bir kombinasyonudur. Ölçüm, ölçülecek niceliğin sayılabilen azalıp çoğalabilen durumunun yada miktarının belirli standartlarla veya prosedürlerle tanımlanmış işlemler sonucunda elde edilen tahmini değerdir. ölçüm ile ölçülecek

Ölçüm Belirsizliği: Hesaplamalar, Örnekler ve Uygulamalar Read More »

ISO 17025 Standardının Tarihsel Gelişimi

iso 17025 versiyonlari

ISO 17025, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, laboratuvarların kalite yönetim sistemlerinin kurulmasına ve sürdürülmesine yönelik gereklilikleri tanımlamaktadır. ISO 17025, uluslararası bir standart olması nedeniyle birçok ülke tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. ISO 17025’in tarihsel gelişimi, ilk olarak 1978 yılında ISO/TC 176 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi tarafından başlatılmıştır. O

ISO 17025 Standardının Tarihsel Gelişimi Read More »

ISO 17025 ve ISO 9001 Arasındaki Farklar

ISO 17025 ve ISO 9001 Arasındaki Farklar

Test, kalibrasyon veya ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için bir laboratuvar seçerken, doğru ve güvenilir sonuçlar sağlayan bir laboratuvar olduğuna karar vermek için  bir dizi faktörleri yerine getirip getirmediğine bakmak gerekir; Bunlar sırasıyla: Personelin nitelikleri, eğitim, deneyim Doğru ekipman – uygun kalibrasyon ve bakımı Yeterli kalite güvence ve kalite kontrol prosedürleri Uygun örnekleme uygulamaları Test ve / veya muayene

ISO 17025 ve ISO 9001 Arasındaki Farklar Read More »

ISO 17025 Standardı Nedir ve Neden Önemlidir?

laboratuvar akreditasyonu

ISO 17025, laboratuvarlar için hazırlanmış bir kalite yönetim standardıdır. Bu standardın amacı, laboratuvarların teknik yeteneklerini ve kalitesini artırmaktır. Bu standardın uygulanması ise laboratuvarların test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenirliğini artırır. ISO 17025, test ve kalibrasyon laboratuvarları için tasarlanmıştır ve müşterilere kaliteli hizmet sunmak isteyen laboratuvarlar için önemlidir. ISO 17025 Standardı, laboratuvarların test sonuçlarına ilişkin belirsizlikleri hesaplamasını

ISO 17025 Standardı Nedir ve Neden Önemlidir? Read More »

“BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ”

“BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ” Bu eğitimin amacı, katılımcılara BSCI sosyal sorumluluk (Tedarik Kuralları) şartları baz alınarak bir sosyal sorumluluk sisteminin kurulması ve uygulanmasını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve yeteneği sağlamaktır. Bu eğitim BSCI şartları baz alınarak tasarlanmıştır. Bu eğitim sonrasında katılımcılar BSCI sosyal sorumluluk şartlarını kendi işletmelerinde nasıl uygulayacaklarını anlayabileceklerdir. Bu eğitim ayrıca katılımcıların

“BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ” Read More »

Scroll to Top