Metroloji Laboratuvarlar için gerekli evraklar

Laboratuvarın teknik yetkinliği ve iddia edilen metrolojik izlenebilirlik için gösterilecek asgari doküman ve kayıtlar:
 Kalibrasyon metot validasyonu kayıtları (5.4.5)
 Ölçüm belirsizliği için kullanılan prosedürler (5.4.6)
 Ölçümlerin izlenebilirliği için dokümantasyon ve kayıtlar (5.6)
 Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvenceye alınması için yapılan dokümantasyon ve kayıtlar(5.9)
 Personel yetkinliği ile ilgili doküman ve kayıtlar (5.2)
 Yerleşim ve çevre şartları ile ilgili doküman ve kayıtlar (5.3)
 Kalibrasyon laboratuvarının iç tetkiki ile ilgili dokümantasyon ve kayıtlar (4.6.4 and 4.14)
Bu rehberde istenen diğer ilgili doküman ve kayıtlar da TURKAK’a sunulmalıdır.

Scroll to Top