“BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ”

“BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ”

Bu eğitimin amacı, katılımcılara BSCI sosyal sorumluluk (Tedarik Kuralları) şartları baz alınarak bir sosyal sorumluluk sisteminin kurulması ve uygulanmasını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve yeteneği sağlamaktır.

Bu eğitim BSCI şartları baz alınarak tasarlanmıştır. Bu eğitim sonrasında katılımcılar BSCI sosyal sorumluluk şartlarını kendi işletmelerinde nasıl uygulayacaklarını anlayabileceklerdir.

Bu eğitim ayrıca katılımcıların BSCI denetim tipi ve teknikleri konusunda bilgi ve yeterliliklerini arttırarak BSCI denetimlerine daha hazır olmalarını sağlayacaktır.

ÖN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

Herhangi bir ön bilgi gereksinimi zorunluğu olmamasına karşılık, katılımcıların Sosyal sorumluluk ve yerel iş kanunları hakkında basit bilgiye sahip olmaları eğitimi çok daha etkili kılacaktır.

EĞİTİM HEDEFLERİ

1. BSCI ve BSCI platformuna giriş
2. BSCI Tedarik Kuralları ve temel düzenlemeler
3. BSCI’ın ilk adımı ve Proseslere bakış
4. BSCI denetim döngüsü
5. İlk BSCI denetimine hazırlık
6. BSCI Anket soruları ve açıklanması
7. BSCI, en iyi uygulama (SA 8000) ve uygulanabilirliği
8. Sosyal denetim raporunun anlaşılması ve BSCI puanlama sistemi
9. BSCI tekrar denetim ve bu denetime hazırlık
10.Düzeltici faaliyet planları ve bu planların uygulanmaları

KİMLER KATILMALI?
• BSCI sistemini işletmelerinde kurmayı hedefleyen işletmelerin her kademeden çalışanları, yöneticileri ve iç denetçi üyeleri
• Sistem Danışmanları ve Tekstil Mühendisleri
• BSCI sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes

KATILIMCILAR İÇİN NOTLAR

Eğitim süresi: Bu eğitim 6 saat olarak tasarlanmış olup örnek çalışmalar, egzersiz ve eğitim süresi boyunca soru ve cevapları içermektedir.

Sınav: Eğitim sonunda herhangi bir sınav yapılmayacaktır.

Sertifika: Katılımcılara “BSCI TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ” sertifikası verilecektir.

Scroll to Top