Turkak Ön Denetim Süreci

Başvuran kuruluş tarafından talep edilmişse öndenetim yapılabilir. Öndenetim; kapsamı sınırlı, kısa bir denetimdir. Buna göre;
a) Teknik sorumlu tarafından denetim teklif formu hazırlanır ve UDK’ya sunularak karşılıklı mutabakat sağlanır.
b) Öndenetim normal şartlarda bir baş denetçi ve gerekli görüldüğünde bir denetçi/teknik uzman tarafından gerçekleştirilebilir.
c) Öndenetim ziyareti sırasında UDK’nın kilit personeli ulaşılabilir olmalıdır.
d) Denetim sırasında en azından yönetim sisteminin nasıl uygulandığı incelenir. Denetim ekibi, UDK’nın ilgili birimleri ve ekipmanlarını da görmek isteyebilir.
e) Denetim esnasında görülen her bir uygunsuzluk için ayrı form doldurulur ve bir kopyası kapanış toplantısında UDK’ya verilir.
f) Denetim ekibi öndenetimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde denetim raporunu TÜRKAK E-portalına yükler.
g) UDK, öndenetimden sonra denetim raporunun yüklenmesini takip eden en geç 3 ay içerisinde akreditasyona devam edip etmeyeceğine dair kararını, TÜRKAK’a yazılı olarak iletmelidir. Kararın olumlu olması halinde akreditasyon sürecine devam edilir. Aksi halde dosya kapatılır.

Scroll to Top