TURKAK Akreditasyonu için Yapılabilirlik Planı

Teknik sorumlu gerekli kaynak gözden geçirmesini yaparak başvuruyu aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir.
a) Başvurulan kapsamın akredite edilebilirliği (kapsamın EA, IAF ve ILAC‘a üye kuruluşlar tarafından akredite edilip edilmediği hususu da göz önünde bulundurulur),
b) Teknik uzman ve denetçi altyapısının yeterliliği,
c) Başvuran kuruluşun teknik yeterliliğini değerlendirecek bilirkişi komitesinin mevcudiyetinin gerekliliği,
d) Başvuran kuruluşun statüsünün ve çalışma tarzının ulusal ve uluslararası kabul görmüş ve TÜRKAK tarafından benimsenmiş politika ve prensiplere uygunluğu,
e) UDK’nın akreditasyon talep ettiği alanda TÜRKAK’ın hizmet verip vermediği, karşılıklı tanıma anlaşmasının mevcudiyeti,
f) TÜRKAK’ın sınırötesi akreditasyon politikası.

* UDK : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Scroll to Top