ISO 17065 Uygunluk Değerlendirmesi Akreditasyonu için Yapılan çalışmalar

Akreditasyon süreci aşağıda belirtilen ana safhalardan oluşur. Bunlar;
 Başvuru,
 Denetim öncesi yapılan hazırlıklar,
 Öndenetim (başvuran kuruluş tarafından talep edildiğinde),
 Akreditasyon denetimi,
 Denetim sonrası yapılan değerlendirmeler (takip denetimi dahil),
 Karar,
 Gözetim,
 Akreditasyonun yenilenmesi

Scroll to Top