Laboratuvarlar arası Karşılaştırma Lak Deneyi Nedir

Laboratuvarlar arası Karşılaştırma
İki veya daha fazla laboratuvarın veya muayene kuruluşunun önceden belirlenmiş kriterlere göre aynı veya benzer maddeler üzerine ölçüm veya testlerinin organizasyonu, performansı ve değerlendirilmesidir.

Scroll to Top