ISO 17065 Akreditasyon Gözetimi nedir

ISO 17065 Akreditasyon Gözetimi
Akreditasyonun yenilenmesi dışında, akredite edilmiş UDK’nın akreditasyon şartlarını yerine getirmeye devam ettiğinin takibini içeren faaliyetler serisi
Gözetim, yerinde gözetim ve aşağıdakiler gibi diğer gözetim faaliyetlerini içermektedir:
a) Akreditasyon kuruluşu tarafından, akreditasyona ilişkin konularda UDK’da yapılan araştırma
b) Akreditasyonun neleri kapsadığına dair UDK’nın açıklamalarının gözden geçirilmesi
c) UDK’dan doküman ve kayıtların sağlanmasının istenmesi (örneğin, denetim raporları, UDK servislerinin geçerliliğinin doğrulanması için iç kalite kontrol sonuçları, şikayet kayıtları, yönetimin gözden geçirmesi kayıtları)
d) UDK’nın performansının takibi ( yeterlilik testine katılım sonuçları gibi) sonuçlar demektir.

Scroll to Top