ISO 17065 Uygunluk Denetimi Yenilemesi

3.7 AKREDİTASYON YENİLEME DENETİMİ
Akredite edilen kuruluş, akredite edildiği tarihten itibaren 48 nci ayın bitiminden en az 6 ay önce TÜRKAK’a yazılı başvuru yaparak Akreditasyon Sertifikasının yenilenmesini isteyebilir. Akreditasyon yenileme denetimin kapsamı ilk akreditasyon denetimiyle aynıdır.
Akreditasyon yenileme denetimi ilk akreditasyon denetimi gibi planlanır, gerçekleştirilir ve raporlanır. İlk akreditasyon denetiminden farklı olarak denetim ekibi teklifi yapılmadan, denetim süreci denetim teklifi ile başlatılır; doküman incelemesi denetim teklifinden sonra ve (ihtiyaç duyulmadıkça) Doküman ve Kayıt Gözden Geçime Formu ile UDK’ya geribildirim yapılmaksızın gerçekleştirilir. İlk akreditasyon denetiminde tanımlı olan düzeltci faaliyet ve raporlama süreleri yenileme denetimleri için de geçerlidir.
Akreditasyon yenileme başvurusunun yapılmaması ve yenileme denetiminin 48 ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda 48 aylık süre sonunda akreditasyon sona erer, UDK’nın ismi TÜRKAK web-sayfasından çıkartılır ve dosyası kapatılır. UDK tekrar akredite olmak istediği takdirde ilk akreditasyon başvurusu yapar.

Scroll to Top