ISO 17065 Uygunluk Değerlendirmesi Kapsam Genişletme Prosedürü

3.8.5 Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi
Bir kuruluş, mevcut akreditasyon kapsamına ek olarak başka çalışma konuları için akredite olmak amacıyla TÜRKAK’ a başvurabilir. Bu durumda kuruluşun yalnız teknik yeterlilikleri itibarıyla denetimden geçirilmesi esastır.
Akreditasyon kapsamının genişletilmesi başvuruları ilk akreditasyon başvuruları gibi yapılır. Kapsam genişletme başvurusu ilk akreditasyon başvurusunda olduğu gibi değerlendirilir.
Laboratuvarlar ve muayene kuruluşları için kapsam genişletmesi istenen kapsam daha önce akredite edilen kapsamın devamı ise yani kuruluşun ölçme yeteneği bakımından herhangi bir ek metot veya kabiliyet gerektirmiyorsa, saha denetimine gerek kalmadan kuruluş tarafından teslim edilen dokümanların incelenmesi vasıtasıyla kapsam genişletme yapılabilir.
Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşları için TÜRKAK R40.05 rehberine göre en yüksek ve yüksek risk grupları için kısa süreli bir ofis denetimi gerçekleştirilir ve bunun yanı sıra belgelendirme kuruluşunun saha faaliyetlerine tanıklık edilerek kapsam genişletilebilir. Orta ve düşük risk gruplarında yer alan EA kodlarında başvuru olması durumunda sadece kısa süreli bir ofis denetimi gerçekleştirilerek kapsam genişletme yapılabilir. Gözetim denetimleri esnasında da saha faaliyetlerine tanıklık edilir. ISO 22000 belgelendirmelerine ilişkin kapsam genişletme talepleri ise her bir kapsam/kategori grubundan en az bir tanık denetim ile kısa süreli (en az 0,5 denetçi-gün) bir ofis denetimi gerçekleştirilerek kapsam genişletilebilir.
Bunların dışındaki alanlarda kapsam genişletme talepleri ilgili TÜRKAK, EA ve IAF kurallarına göre gerçekleştirilir.

Scroll to Top