Laboratuvar Akreditasyonunda Cihazların Kullanım ve Bakımların Önemi

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi standardına göre en önemli konulardan biri kalitenin göbeği olan laboratuvar cihazlarıdır. Dolayısı ile yetkin laboratuvar personeli kadar önemli konulardan biri laboratuvar cihazları ile bunları doğru kullanımı, sürekli bakımlarıdır.

Sürekliliği ve planlamayı sağlayacak Cihaz Kalibrasyon Bakım Planı ve Kullanım /Bakım Talimatları hayati öneme sahiptir. Bu talimatlar olmadan iyi bir sistem kurmuş olmazsınız. Aşağıda bu söylediklerimize uygun olabileceğini düşündüğümüz birkaç talimat örneği ve bir de cihaz kalibrasyon listesi göreceksiniz.

TL.02 İşyerinde Maruz Kalınan Gürültünün Ölçüm Talimatı-00

Scroll to Top