ISO 17025 Akreditasyonunun Avantajları

Akreditasyon Koşulları Nelerdir?

 • Laboratuvarlar ve teknik donanım, planlanan kalibrasyon için yeterli olmalıdır.
 • Ölçüm yöntemleri, cihaz listeleri, kalibrasyon prosedürü, cihazların periyodik kontrolleri gibi bilgiler, kalibrasyon laboratuvarları personeli için hazırlanmış bir el kitabında tespit edilmiş ve UME tarafından onaylanmış olmalıdır.

Neden Akreditasyon?

 • Üretilen mal ve hizmetlerin uygunluğunu değerlendirme gereği,
 • Mal ve hizmetlerin ve üretim işletmelerinin standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendiren çalışmaların yaygınlaşması,
 • Mal ve hizmetlerin teknik güvenliği ve kalitesine ilişkin beklentiler,
 • “Ticarette teknik engellerin” kaldırılmasına dair dünya ticaret örgütü düzenlemeleri,
 • Ülkemizde belgelendirme ve laboratuvar çalışmalarının niteliğinin yükseltilmesi gereksinimi, tüm bu nedenlerden dolayı akreditasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 17025 Akreditasyon Yönetim Sisteminin Sağladığı Faydalar

 • Akredite laboratuvar olmanın avantajları, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olmasıdır.
 • Ulusal ve uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir.
 • Bu laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.
 • Dolayısıyla, firma akredite laboratuvar test, ölçüm ve analiz hizmetini satabilir hale gelir.
 • Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görür.
 • Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlar.
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önler.
 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuvarların resmen tanınmasını sağlar.
 • Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
 • Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel tutulmasını sağlar.
 • Deneylerin kalite düzeylerini arttırır.
 • Saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.
 • Kalitenin sürekliliğini temin eder.
 • Güvenilirliği arttırır.
 • Müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkartır.
 • Personelin teknik yeterliliğinin arttırır.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin  (DÖF) başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolünü sağlar.

Taksim Danışmanlık Hizmetleri, müşterilerine şu açılardan katkı verir;

 • TS-EN-ISO 17025:2005 standardını kurmak için eğitim verir.
 • Müşterilerinizin yapacağı fabrika denetimlerinin çok daha kolay ve olumlu geçirilmesini sağlar.
 • Gerekli uygulama, raporlama ve mevzuat eğitimlerini verir.
 • Başka firmalardaki deneyimlerini ve uygulamalarını paylaşır; böylece yüzlerce firmada denenmiş uygulamaları firmanıza katar.
 • İç denetimleri ve Türkak Denetimi Öncesindeki ön denetimleri yapar. Böylece Türkak denetiminden önce oluşabilecek eksiklikleri belirler ve düzeltir.
 • Kalite Yönetim Sisteminizin gerçek anlamda da işlemesi için gerekli sistemi kurar.
 • Türkak Denetimlerine ve Belgelendirmenin takibine refakat eder.
Scroll to Top