ISO 17025 Akreditasyonu Çalışmalarını Kimler Yaptırmalıdır

Deney ve kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlar ISO 17025 belgesi standardı uygulanabilir. Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir. Laboratuvar, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz. Kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar.

 

Birinci Taraf Laboratuvarlar: Üreticinin Laboratuvarları

İkinci Taraf Laboratuvarlar: Müşteri Laboratuvarları

Üçüncü Taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar

Scroll to Top