ISO 17025 Akreditasyonu Nedir?

ISO 17025 Akreditasyonu Süreci Nasıl İşliyor?

Uluslararası laboratuvar akreditasyon standardı ISO 17025standardıdır. Laboratuvarlar bu standardın gerekliliklerini yerine getirdikten sonra uluslararası tanınmış bir akreditasyon kurumuna başvurarak akredite olurlar. Akreditasyon kurumu Avrupa Birliği içerisinde tanınması için Avrupa Akreditasyon Konseyi EA’ ya üye olması gerekmektedir. Laboratuvarlar EA’ ya üye herhangi bir ülkenin akreditasyon kurumundan akreditasyon belgesi alabilirler. Ulusal akreditasyon kurumundan akredite olmaları gibi bir zorunluluk yoktur. Laboratuvar akreditasyonu uluslararası kabul gören akreditasyon kurumu tarafından yapılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde Avrupa Akreditasyon Konseyi (EA) ülkelerin akreditasyon kurulularının karşılıklı tanınmasını sağlayan bir kuruluştur. Uluslararası diğer üst kurulu ILAC ‘tır. ( uluslararası akreditasyon forumu ) AB ülkelerinden herhangi birinden alınan laboratuvar akreditasyon belgesinin diğer ülkeler tarafından tanınması için o ülkenin akreditasyon kurumu ( genel olarak yasal olarak belirlenmiş tek kurumdur) EA’ ya üye ve tanınma anlaşmasını imzalamış olmalıdır. Türkiye’de akreditasyon konusunda yetkili kuruluş TÜRKAK ’tır.

Bazı akreditasyon kuruluşlarını şu şeklide sıralayabiliriz;

 • TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu
 • DAR: Alman Akreditasyon Kurumu
 • UKAS: İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
 • SİNCERT: İtalyan Akreditasyon Kurumu
 • RVA: Hollanda Akreditasyon Kurumu
 • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Standardı

Bir laboratuvar TSE EN ISO/IEC 17025 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak; bu standartlara ilave olarak laboratuvarların çalışma alanıyla ilgili ek kriterleri içeren dokumanlar da vardır.

Akreditasyon süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru dosyası hazırlanır, Türkak’ a sunulur.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • Denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • Denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimine gidilir, varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
 • Denetim raporu TÜRKAK Yönetim Kurulu’na sunulur,
 • Akreditasyon kararı alınır.
 • Akreditasyon Belgesi Alınır.