Ölçüm Belirsizliği

Ölçüm, ölçülecek niceliğin sayılabilen azalıp çoğalabilen durumunun yada miktarının belirli standartlarla veya prosedürlerle tanımlanmış işlemler sonucunda elde edilen tahmini değerdir. ölçüm ile ölçülecek niceliğin değeri değil miktarı ortaya konulur.

Belirsizlik, kesin olmayacak, güvenli olmayan bir sonuç demektir. Ölçüm Belirsizliği ise 2 laboratuvarın ölçümünün veya laboratuvarda yapılan benzer iki ölçümün de gerçeğe yakın olması ve aynı zamanda biribirinden  farklı olmaları anlamına gelir.  ölçüm sonucu ile sapmanın birlikte verilmesi nedeni zor olan bir sapmanın olabileceği ihtimali ile ölçümlerin güvence altına alınması konusudur. İki farklı laboratuvar aynı ölçümü gerçekleştirme yeteğine sahip olduğu zaman, daha düşük belirsizlik değeri veren laboratuvarın teknik kapasitesi diğerine göre daha üstün demektir.

Ölçüm Belirsizliği tayini için Türkak Eğitimlerine katılmanız veya bu eğitimleri almış danışmanlardan eğitim almanız gereklidir.