ISO 17025 Tarihçesi

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu standart, yerine geçtiği ISO 17025 Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır. Akreditasyon, Avrupa Birliğinde tüm alanlarda zorunlu olmamakla birlikte belli alanlarda zorunlu uygulama haline gelmiştir. Türkiyede de son zamanlarda akreditasyon çalışmaları son derece hızla gelişmekte ve neredeyse zorunlu hale gelmektedir. Öyle ki deneylerin artık 17025 Akreditasyonu olmayan laboratuvarlara yaptırılmayacağını da sıkça duymaktayız. Burada en önemli unsur müşteriler ve piyasa şartlarıdır. Onaylanmış kuruluş atamaları için yapılacak değerlendirmelerde müşteri durumunda Bakanlıklar akreditasyon talep etmektedirler. Aynı şekilde doping kontrol merkezlerinin akredite olmasını da Uluslararası Olimpiyat Komitesi talep etmektedir. Gıda laboratuvarlarında akreditasyonun zorunlu bir uygulama halindedir. Belli bir süre içerisinde büyüyerek tüm laboratuvar uygulamalarında zorunlu hale geleceği tahmin edilmektedir.

17025 Kavramına genel açıdan bakacak olursak, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarımızın ülke ekonomisindeki yeri zaman geçtikçe daha iyi anlaşılmış ve laboratuvarlar hak ettikleri yeri kazanarak bunu akreditasyonla pekiştirmişlerdir.

Laboratuvarda yapılan test ve kalibrasyon uygulamalarının belirli bir disiplinde yapılması ve yapılan uygulamaların aynı standartlarda olması önemlidir. Çünkü üretilen her ürün için belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar çerçevesinde ürünlerin aynı standartlar altında üretilmesi insan sağlığı, çevre ve ekonominin gelişmesi için çok önemlidir. Tabi ki üretimde kullanılan ölçme cihazların aynı standartlarda ölçüm yaparak, üretim ve ürünün standartların yakalanması yaşanabilir bir dünya için amaç olmalıdır.

Bu cihazların belirli şartlarda kalibrasyonun yapılması yanında bunların yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması kadar önem kazanmaktadır. Bu noktada karşımıza akreditasyon çıkmaktadır.

“TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” olarak tanımlanan standarttır.

TS EN ISO/IEC 17025 belgesinin genel amacı deney ve kalibrasyon sonuçlarının güvenilirliğini sağlamaktır.

TS EN ISO/IEC 17025 genel olarak laboratuvar kalite yönetim sistemi ve teknik şartları kapsayan bir standarttır. Bir laboratuvar sadece ISO Kalite Yönetim Sistemi standardı uygulayarak deney sonuçlarının güvenilirliğinden bahsedemez.

TS EN ISO/IEC 17025 bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır.

TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar akreditasyon gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, bağımsızlık ve tarafsızlık odaklıdır.

TS EN ISO/IEC 17025 herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.

TS EN ISO/IEC 17025 deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanır.

TS EN ISO/IEC 17025 personel sayısına, deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın tüm laboratuvarlarda uygulanabilir.

TS EN ISO/IEC 17025 genel şartlar standardı, Mayıs 2000 de TSE tarafından yayınlanmıştır. Bu standart yerine geçtiği ISO 17025 kılavuz ve EN 45001 in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.