ISO 17025 Akreditasyonu

laboratuvar akreditasyonuTS EN ISO 17025 belgesi standardı genel olarak; Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Laboratuvar Teknik Şartları kapsayan bir standarttır. ISO 17025 belgesi standardını uygulayan deney veya kalibrasyon laboratuvarlarının TÜRKAK veya diğer akreditasyon kurumlarının denetimlerinden geçerek aldıkları belge ise ISO 17025 Akreditasyon belgesidir.  Yönetim sistemlerinin kullanımındaki gelişmeler büyük kuruluşların parçasını oluşturan ve ya başka hizmetlerde sunan laboratuvarların genel olarak hem ISO 9001 belgesine hem de bu ISO 17025 belgesi standardına uygun olduğu bilinen bir kalite yönetim sistemine göre çalışmalarının sağlanmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Bu nedenle, laboratuvarın yönetim sistemi kapsamına giren deney ve kalibrasyon hizmetlerinin kapsamıyla ilgili ISO 9001 belgesinin bütün şartlarının birleştirilmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle ISO 17025 belgesi standardına uygun olan deney ve kalibrasyon laboratuvarları ISO 9001 belgesi standardına da uygun olarak çalıştırılır. ISO 9001 belgesi standardı ile daha önceden uğraşmış birisi ISO 17025 belgesi standardının Kalite Yönetim sistemi şartlarını anlamakta zorluk çekmez. Laboratuvarın kalite yönetim sisteminin ISO 9001 belgesinin şartlarına uygunluğu, Laboratuvarın teknik olarak geçerli veriler ve sonuçlar sunma konusundaki yeterliliğini göstermemektedir. Yani bir laboratuvar sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulayarak deney sonuçlarının güvenilirliğinden bahsedemez. Sadece laboratuvarda kalite yönetim sistemine uygun bir yönetim şekli benimsediğini anlarız. Ayrıca, ISO 17025 belgesine uygunluk, laboratuvarın uyguladığı kalite yönetim sisteminin ISO 9001,in bütün şartlarına uygunluğu anlamına da gelmemektedir. 

 

Akreditasyon nedir?

Laboratuvarların test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi ile bu kuruluşların fonksiyonel olarak birbirlerine denk olmasının sağlanmasıdır. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ülkemizde akreditasyon kavramının yerleştirilmesi ve uygulanması konusunda yetkili bir kurum olmuştur.